دیدار با اهالی مسجد حضرت علی ا...
دیدار با اهالی مسجد ولیعصر(عج)...
بازدید نوروزی از خانه میرزاکوچ...
رونمایی از کتاب اقتصاد مقاومتی...
مصاحبه با روزنامه پنجره نو
جشن میلاد حضرت زهرا(س) لشت نشا...